Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - 2015. november 19.


Smajda György, kedd 01 december 2015 - 09:21:34


A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet a Rendőrség Tudományos Tanácsával közösen, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete közreműködésével 2015. november 19-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából konferenciát szervezett az Országos Rendőr-főkapitányság Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában. A konferencia fővédnöke Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, védnöke pedig Dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy, országos bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes volt.A megnyitót Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke tartotta, aki beszédében elmondta, hogy a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet az utóbbi évben komoly fejlesztéseket kapott mind létszámában, mind eszközparkjában. Mindemellett az Intézet az idei évben fontos szerepet vállalt a tudományos életben is, amelyet az elkészített nagyszámú publikáció és több konferencián történő hazai és nemzetközi részvétel is bizonyít.

Első előadó Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja volt, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának keretein belül újonnan felállított Kriminalisztikai Intézet szerepéről és feladatáról, valamint a képzési rendszerről tartott értékes előadást.

Dr. Nagy Gábor, az Intézet igazgatója részletesen ismertette az utóbbi időszakban fejlesztett szakterületek eredményeit és a genetikai szakterületen felmutatott legfrissebb tudományos eredményeket.A meghívott előadók között szerepelt Dr. Angyal Miklós r. o. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens (NKE) aki a modern halál utáni képalkotó vizsgálatokba adott betekintést.

Ezt követően Dr. Füredi Sándor igazságügyi genetikus szakértő a genetikai rokonkeresés hazai bűnügyekben történő alkalmazásának lehetőségeit mutatta be.Csesztregi Tamás igazságügyi vegyészszakértő a „XXI. század kihívásai és eredményei a kábítószer-vizsgálatok területén” című előadásában a szakterület helyzetét ismertette.

Következő előadóként szintén egy szakértő urat, Kiss István igazságügyi fegyverszakértőt, hallhattuk az automata ballisztikai összehasonlító rendszerről, az EVOFINDER-ről, és annak a gyakorlatba történő bevezetéséről, működési mechanizmusáról.Végül, de nem utolsó sorban, Mama Sándor r. őrnagy, az Intézet Bűnügyi Technikai Főosztály Központi Technikai Osztály vezetője, valamint dr. Petrétei Dávid r. százados, az Osztály kiemelt főtechnikusa prezentálta tapasztalatait, az egység kompetenciáit. Mama Sándor a talajradar alkalmazhatóságának lehetőségeiről, illetve konkrét helyszíneken történő tapasztalatokról számolt be, míg dr. Petrétei Dávid a XXI. századi helyszíni szemle modern képalkotó eszközeit mutatta be.Németh József elmondta, hogy az elhangzott előadásokból a jövő év folyamán egy konferenciakötet megjelentetését tervezik.