Szerzői jogok


Smajda György, hétfő 03 augusztus 2015 - 16:50:20A weboldal tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetet illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban más közlés történik.

A weboldal közleményeinek alapjául szolgáló tények és napi hírek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.

A honlap szerzői jogi védelem alá eső tartalma (elsősorban a feltöltött publikációk, fényképek, segédletek), illetve annak bármely alkotóeleme (különösen szöveg, kép, videó, animáció stb.) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve - csak a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatójának, illetőleg a publikáció készítőjének előzetes, írásos engedélyével használható fel.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatójának – publikáció esetén a publikáló - engedélye nélkül a weboldal bármely szerzői jogvédelem alá eső alkotóelemének (sajtóban) történő többszörözése, nyilvánossághoz való közvetítése tilos.
Előzetes írásos engedély nélkül a honlap szerzői jogi védelem alá eső elemei nem helyezhetőek el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A weboldal illetve annak alkotóelemei közlési engedély esetén sem változtathatóak meg és nem használhatóak fel a portál tartalmától eltérő célra.

A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet weboldalán található, szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) - előzetes bejelentés után – szabadon elhelyezhetőek más online szolgáltatásokban. A kapcsolódás elhelyezéséről való előzetes bejelentést a smajdagy@orfk.police.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, illetve annak megszüntetését kezdeményezze.

A honlap tartalmának felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat a smajdagy@orfk.police.hu e-mail címen. Levelében kérjük, hogy nevét, elektronikus postacímét és a felhasználás kívánt módját megjelölni szíveskedjen.
A weboldal szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.