Poligráfos és Kriminálpszichológiai Osztály


Smajda György, péntek 19 augusztus 2016 - 13:31:45

NAH akkreditáció:
NAH-1-1785/2016 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium


A szervezeti elem hivatalos megnevezése: Poligráfos és Kriminálpszichológiai Osztály
A szervezeti elem megnevezésének hivatalos rövidítése: PKO

Osztályvezető: Tóth Éva c. r. alezredes

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 5.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefon: 18-420
BM fax: 18-412
Városi telefon: (+36 1) 477-2145
Városi fax: (+36 1) 477-2146
E-mail: pko.bszki@orfk.police.hu
KÉR azonosító: ORFK BSZKIA Poligráfos és Kriminálpszichológiai Osztály tevékenységének rövid bemutatása

A Poligráfos és Kriminálpszichológiai Osztály nyomozó szervek, bíróságok, ügyészségek kirendelése alapján végez poligráfos hazugságvizsgálatokat bűnügyekben ill. bizonyos közigazgatási eljárásokban. A kriminálpszichológiai szakterületen pszichológiai szakértői és szaktanácsadói tevékenység zajlik a büntető- ill. közigazgatási eljárásban résztvevő személyek vonatkozásában.
A poligráfos hazugságvizsgálatok a kirendelő szerveknek segítséget nyújtanak adott bűncselekményekben a tettes beazonosításában, illetve a vizsgált személy (tanú, gyanúsított, sértett) bűncselekménnyel való viszonyának tisztázásában, vallomása valóságtartalmának ellenőrzésében.
Kriminálpszichológiai területen büntetőügyekben a sértett, terhelt, tanú személyiségének és intellektusának vizsgálatát, a bűncselekménnyel kapcsolatos beszámoló élményszerűségének valószínűsítését végzik a pszichológusok a felmerülő kérdéstől függően szakértői vagy szaktanácsadói minőségben. Szükség esetén a kirendelésben foglalt személyes vizsgálat mellett kihallgatáson való részvétellel, hanganyagok és az ügyben keletkezett dokumentumok elemzésével segítik a hatóságok munkáját.