Genetikai Szakértői Osztály


Smajda György, péntek 19 augusztus 2016 - 14:38:18

NAH akkreditáció:
NAT-1-1730/2013 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium

A szervezeti elem hivatalos megnevezése: Genetikai Szakértői Osztály
A szervezeti elem megnevezésének hivatalos rövidítése: GSZO

Osztályvezető: Hülberné Dobos Ágota igazságügyi alkalmazott, főtanácsos – igazságügyi genetikus szakértő

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefon: 18-399
BM fax: 18-377
Városi telefon: (+36 1) 477-2184
Városi fax: (+36 1) 441-1473
E-mail: genetika@orfk.police.hu
KÉR azonosító: ORFK BSZKIA Genetikai Szakértői Osztály szervezeti elemei


A szervezeti elemek által végzett tevékenység részletes leírásához kérem, kattintson a szervezeti elem megnevezésére.A Genetikai Szakértői Osztály tevékenységének rövid bemutatása

A Genetikai Szakértői Osztály egyik fő tevékenységét a hatósági kirendelések és megkeresések alapján végzett igazságügyi szakértői tevékenység képezi.
A vélemények színvonala hazai és külföldi továbbképzésekkel, nemzetközi kompatibilitással bíró módszerek és adekvát laboratóriumi körülmények alkalmazásával, valamint önálló tudományos fejlesztésekkel és részletes dokumentációval kerül biztosításra, illetve fejlesztésre. A nemzetközi ajánlások és a kötelező standardok (OIOI 22. sz. ML. Igazságügyi Közlöny 2005/7) hazai érvényre jutását a Genetikai Szakértői Osztály folyamatosan szorgalmazza, ennek köszönhetően a hazai igazságügyi alkalmazásra az osztály által hitelesített DNS-vizsgálatok rendkívül széles köre - amelyet a hazai laboratóriumok jelentős része is használ - a genetikai tárgyú kérdések nemzetközi viszonylatban is összehasonlítható formában történő, szinte teljes körű megválaszolását teszi lehetővé.
A laboratóriumok 1993-tól kezdve rendszeresen, évente több alkalommal részt vesznek különböző nemzetközi minőségi kontrollrendszerek (GEDNAP, CTS) körfelméréseiben vesznek részt a sejtmagi- és a mitokondriális-DNS vizsgálatok, illetve 2003-tól a helyszíni vérfolt-morfológia terén.

A Genetikai Szakértői Osztály az igazságügyi szakértői tevékenységgel párhuzamosan, arra ráépülve ellátja a közigazgatási alapnyilvántartások körébe tartozó bűnügyi DNS-profil nyilvántartás adatfeldolgozó és adatkezelői feladatait is. A CODIS alapú nyilvántartás teljes mértékű nemzetközi összehasonlíthatósággal bír.
A nemzetközi adatcsere érdekében a Genetikai Szakértői Osztály részt vett a Prümi Egyezményhez történő csatlakozás előkészítésében.

A Genetikai Szakértői Osztály dolgozóinak kutatási tevékenységében a multidiszciplináris alapkutatás (COFOG 01414), a törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai (COFOG 01431), illetve a rendvédelmi célú kutatások (COFOG 03401) egyaránt szerepet játszanak, melyekről tudományos publikációkban számolnak be. A kutatási eredmények egy része nemzetközi együttműködéseknek (EMPOP, Y-HRD) köszönhető. Jelenleg a humán populáció genetikai, valamint állat genetikai témakörökben sejtmagi- és mitokondriális DNS szinten zajlik kutatás, melyet a kriminalisztikai mintatípusok vizsgálatával kapcsolatos alkalmazott technikai fejlesztések egészítenek ki.

A szakértők és szakértő-jelöltek belső képzése, továbbképzése mellett a Genetikai Szakértői Osztály szakértői részt vesznek felsőfokú oktatási tevékenységek, felsőfokú szakképesítést nyújtó képzések, szakiskolai oktatások, illetve szakmai tanfolyami oktatások lebonyolításában.
Gyakori ügytípusok


Gyakran vizsgált nyomhordozók


Szakkifejezések értelmezése


A Genetikai Szakértői Osztály szakértői által adott véleményben található szakkifejezések értelmezéséhez a BSZKI honlapján található betűrendes forenzikus szakszótár nyújt segítséget, melyet a főmenü „Forenzikus szakszótár” menüpontjában, vagy ide kattintva érhetnek el.


Szakértői vizsgálatok díja, számítási rendszere


Szakértői tevékenységgel kapcsolatos költségelszámolás rendje


Szakmai módszertani ajánlások, mintavételi útmutatók


Kutatási és publikációs információk


Szakterület történeti háttere