Fizikai-Kémiai Szakértői Osztály


Smajda György, péntek 19 augusztus 2016 - 14:36:59

NAH akkreditáció:
NAT-1-1685/2013 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium

A szervezeti elem hivatalos megnevezése: Fizikai-Kémiai Szakértői Osztály
A szervezeti elem megnevezésének hivatalos rövidítése: FKSZO

Osztályvezető: Sándorné Kovács Judit igazságügyi alkalmazott, főtanácsos – igazságügyi vegyészszakértő

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefon: 18-191
BM fax: 18-199
Városi telefon: (+36 1) 477-2180
Városi fax: (+36 1) 477-2163
E-mail: judit.sandor@orfk.police.hu
KÉR azonosító: ORFK BSZKIA Fizikai-Kémiai Szakértői Osztály szervezeti elemei


A szervezeti elemek által végzett tevékenység részletes leírásához kérem, kattintson a szervezeti elem megnevezésére.A Fizikai-Kémiai Szakértői Osztály tevékenységének rövid bemutatása

A Fizikai-Kémiai Szakértői Osztály vegyész-, fizikus-, geológus és biológus szakértői vizsgálnak minden olyan bűnjeltárgyat, szervetlen és szerves eredetű anyagmaradványt és -felkenődést, amelyek bizonyíthatják a bűncselekmények megtörténtét. Kivételt képeznek az emberi eredetű anyagmaradványok (vér, váladékok, hámszövetdarabok, stb.). Ezen túlmenően a fizikus szakértők elméleti kérdések (pl. esemény rekonstrukció: emberi test kizuhanása, eszközhasználat módja) megoldásában is részt vesznek, mí­g a vegyészszakértők azonosí­tó vizsgálatokat végeznek anyaggyűjtemények és számí­tógépes adatbankok segí­tségével.

A vizsgálatok elvégzéséhez speciális optikai mikroszkópok, pásztázó elektronmikroszkóp (SEM), energiadiszperzív röntgen-spektroszkóp (SEM-EDS), FTIR spektrofotométerek, infravörös mikroszkóp, mikroszkópi Raman spektrofotométer áll rendelkezésre, valamint az elődök tapasztalata, szakirodalom, és nemzetközi kapcsolatok, amelyekre a szakértők minden egyes szakvéleményükben támaszkodhatnak.


Gyakori ügytípusok


Gyakran vizsgált nyomhordozók
Szakértői vizsgálatok folyamata