Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály


Smajda György, péntek 19 augusztus 2016 - 14:39:40

NAH akkreditáció:
NAT-1-1688/2013 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium

A szervezeti elem hivatalos megnevezése: Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály
A szervezeti elem megnevezésének hivatalos rövidítése: SZKASZO

Osztályvezető: Dr. Nagy Júlia igazságügyi alkalmazott, főtanácsos - igazságügyi vegyészszakértő

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefon: 18-178
BM fax: 18-239
Városi telefon: (+36 1) 477-2181
Városi fax: (+36 1) 477-2172
E-mail: druglab1@orfk.police.hu
KÉR azonosító: ORFK BSZKIA Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály szervezeti elemei


A szervezeti elemek által végzett tevékenység részletes leírásához kérem, kattintson a szervezeti elem megnevezésére.A Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály tevékenységének rövid bemutatása

A Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály szakmai tevékenysége három központi laboratórium és öt regionális kábítószer vizsgáló laboratórium működésével valósul meg. Kormányzati döntés alapján 2007-től az addig megyei rendőr-főkapitányságok szervezetében működő 5 regionális kábítószer vizsgáló laboratórium (Győr, Veszprém, Pécs, Szeged és Debrecen) az osztály alárendeltségébe került.

A Központi és Regionális Kábítószer Vizsgáló Laboratóriumok alapvető feladata a nyomozó hatóság által lefoglalt anyagokban, tárgyak felületén található kábítószerek (Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pont), kábítószer prekurzorok (Btk. 183. § (3) bekezdés) és új pszichoaktív anyagok (Btk. 184. § (2) bekezdés) minőségi azonosítása, illetve meghatározott esetekben a kábítószerek és új pszichoaktív anyagok tiszta hatóanyag-tartalmának meghatározása. A Btk. 176.-180.§-ban, illetve a 184.§-ban foglalt cselekmények büntetési tétele függ a lefoglalt kábítószerben, új pszichoaktív anyagban található tiszta hatóanyag mennyiségétől. Tekintettel arra, hogy a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a kábítószer-gyanús anyagok vizsgálatára illetékes állami szervként a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetet jelöli ki, a kábítószer vizsgáló laboratóriumok országos hatáskörrel, kizárólagos jogkörben járnak el a kábítószerrel kapcsolatos vizsgálatok terén.

A Gázkromatográfiás Laboratóriumban szénhidrogének elválasztásával és ennek alapján az egyes ásványolaj-ipari termékek, illetve az ezekből származó maradványok azonosításával foglalkoznak. A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy az égett anyagmaradványokból kimutatható-e égést gyorsító tűzveszélyes folyadékok maradványa, valamint, hogy lehetnek-e közös eredetűek a bűnügyekben biztosított különböző üzemanyagok, illetve kenőanyagok. A laboratórium faladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek karosszériájának maró anyaggal történő leöntésének a vizsgálata is.

A Véralkohol Vizsgáló Laboratórium feladata az alkoholfogyasztás, illetve az alkoholos befolyásoltság mértékének megállapításához az alkoholtartalom meghatározása, vérből, vizeletből és egyéb testnedvekből, gázkromatográfiás módszerrel.

Történeti okokból adódóan az osztály szakértőinek feladatai közé tartozik még a bűnügyi csapdaporok előállítása és vizsgálata, valamint az eltávolított azonosító számmal fellelt fegyverek ún. metallográfiai vizsgálata is.Izotóparánymérő tömegspektrométer (Központi Kábítószer Vizsgáló Laboratórium)Gyakori ügytípusok


Gyakran vizsgált nyomhordozók
Szakértői vizsgálatok folyamata


Szakkifejezések értelmezése


A Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály szakértői által adott véleményben található szakkifejezések értelmezéséhez a BSZKI honlapján található betűrendes forenzikus szakszótár nyújt segítséget, melyet a főmenü „Forenzikus szakszótár” menüpontjában, vagy ide kattintva érhetnek el.
Szakértői tevékenységgel kapcsolatos költségelszámolás rendje


Szakmai módszertani ajánlások, mintavételi útmutatók


Kutatási és publikációs információk


Szakterület történeti háttere