Okmányhamisí­tás
A köznyelvben inkább az okirat-hamisí­tás fogalma terjedt el, amelyet valaki azzal követ el, hogy hamis okiratot készí­t, vagy valamely okirat tartalmát meghamisí­tja. A hamisí­tott okmányokat a hamisí­tás mértéke [teljes vagy részleges hamisí­tás), hamisí­tás jellege, módja (utánzat, vagy megváltoztatott tartalmú okmány (tartalmi hamisí­tvány)] és módszerei (az adatok törlése, felülí­rása, hozzáí­rás, fényképcsere, lapcsere, a bélyegzőnyomat hamisí­tása, stb.) csoportosí­thatjuk.