Kedves Látogató!

Köszöntöm a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet honlapján!

Intézetünkben 269 munkatárs dolgozik: orvosok, mérnökök, biológusok, vegyészek, fizikusok, hivatásos állományú, bűnügyi technikával foglalkozó szakemberek, technikusok, asszisztensek, különböző szakterületek specialistái. Az igazságügyi szakértők munkájának elsődleges célja, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés új eredményeinek felhasználásával készí­tett szakvéleményeikkel segí­tsék a tényállások megállapí­tását és a szakkérdések eldöntését, melyekre többségében a nyomozó hatóságoktól, és az igazságszolgáltatás különböző szereplőitől kapnak felkéréseket.

A rutinszerű feladatok megoldásának azonban előfeltétele a kutatómunka, hiszen a szakértőknek állandóan szembesülniük kell a legfrissebb tudományos ismeretekkel és a gyakorlatban alkalmazott módszerek megbí­zhatóságával. Ennek egyik módja a különböző szakmai - természettudományos és kriminalisztikai - fórumokon való megjelenés, megmérettetés, mí­g a másik alapkövetelmény a szakértői vizsgálatokban alkalmazott eljárások megbízhatóságának rendszeres ellenőrzése. Intézetünk évek óta részt vesz az egyes szakterülteknek megfelelő, nemzetközi minőségi-megbí­zhatósági tesztvizsgálatokban, melyeken rendre kiváló minősí­téseket érdemel ki.

Honlapunkat elsősorban azért hoztuk létre, hogy mind a szakemberek, mind az érdeklődők választ kaphassanak munkájukban, tanulmányaik során, vagy akár a mindennapi életben felvetődő, forenzikus (törvényszéki) tudományokkal kapcsolatos kérdéseikre.

Dr. Nagy Gábor
igazgató


2014. március 01. - 2014. június 30.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló "Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált módszerek kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek vizsgálatára" című projekt IV. riportálási időszakában megvalósult eseményekről az alábbi linken olvashatnak.


Tájékoztatás

Új akkreditált tevékenységeink

2013. november 28.


A vérminták alkoholtartalmának (Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály) meghatározása és a humán DNS-vizsgálat (Genetikai Szakértői Osztály) bekerült akkreditált laboratóriumi tevékenységeink közé, melyekről - a megfelelő okiratok beérkezése után - a szakértői osztályok oldalain lesz elérhető részletes információ.